ارتباط استفاده درازمدت از موبایل با ابتلا به سرطان

ارتباط استفاده درازمدت از موبایل با ابتلا به سرطان
زن موبایل

بنا به تحقیقی جدید، احتمال این که بین استفاده بیش از اندازه از تلفن های موبایل و ابتلا به بیماری سرطان غدد بزاقی ارتباطی وجود داشته باشد، زیاد است.
محققان اسرائیلی برای انجام تحقیق خود دو گروه سالم و مبتلا به سرطان را تحت مطالعه قرار دادند و متوجه شدند احتمال ابتلا به سرطان غدد بزاقی در کسانی که روزانه برای ساعت های متمادی از تلفن موبایل استفاده می کنند و به ویژه آن را در کنار یک گوش ثابت قرار می دهند، پنجاه درصد افزایش می یابد.

نتیجه این تحقیق در مجله آمریکایی "اپیدمولوژی" منتشر شده است.

درباره خطر ابتلا به سرطان در کسانی که از تلفن موبایل استفاده می کنند، مطالعات زیادی صورت گرفته است که اکثر آن ها ارتباطی میان استفاده از موبایل با افزایش خطر سرطان پیدا نکردند.

اما محققان دانشگاه تل آویو می گویند که محور تحقیقات قبلی عمدتا تومورهای مغزی بوده و استفاده درازمدت از موبایل را در نظر نگرفته بوده اند.

سرطان غدد بزاقی بیماری نادری است. مثلا از 230 هزار مورد سرطانی که هر ساله در بریتانیا گزارش می شود فقط 550 مور آن سرطان غدد بزاقی است.

پیام های ضد و نقیض

دکتر سیگل سادتزکی، که هدایت این تحقیقات را بر عهده داشته است، می گوید استفاده از تلفن موبایل در اسرائیل از هر کجای دیگر دنیا بیشتر است و نتیجه این تحقیق نشان می دهد که استفاده درازمدت از این وسیله ارتباطی ممکن است چه تاثیر نامطلوبی به جای بگذارد.

او گفت: "در مقایسه با تحقیقات دیگری که در این زمینه صورت گرفته است، میزان تشعشع فرکانس رادیویی که در میان داوطلبان اسرائیلی مشاهده شده بالاتر بوده است. به کلامی دیگر، آنچه به مرور در سایر نقاط دنیا رخ می دهد در اسرائیل با شتاب در حال رخ دادن است."

کشف جالب دیگر این تحقیق این بوده که خطر ابتلا به سرطان غدد بزاقی حتی در بین ساکنان روستاها که به طور پیوسته از موبایل خود استفاده می کنند، بیشتر شهرنشینان بوده است. چون به گفته محققان دانشگاه تل آویو تلفن های موبایل در نواحی که امواج مخابراتی قوی نیست باید تشعشات فرکانس رادیویی بیشتر ساطع کنند تا خوب کار کنند.

اما خانم دکتر سادتزکی تاکید کرد که یک تحقیق در این ارتباط کافی نیست.

با این حال، او توصیه کرد تا جمع آوری شواهد بیشتر همه به ویژه کودکان "شرط احتیاط" را رعایت کنند.

علیرغم نتیجه اعلام شده در اسرائیل، بزرگترین و طولانی ترین تحقیقی که در این زمینه صورت گرفته است نشان داده که میان استفاده از موبایل و ابتلا به سرطان ارتباطی وجود ندارد.

در این تحقیق 240 هزار دانمارکی که برای مدت 10 سال از موبایل استفاده کرده بودن شرکت داشتند.