دیدن رنگ قرمز قبل از شرکت در آزمون‌ها، بر نتایج امتحان تاثیر منفی دارد

دیدن رنگ قرمز قبل از شرکت در آزمون‌ها، بر نتایج امتحان تاثیر منفی دارد

رنگ قرمز ارزش زیبایی شناسی دارد اما می‌تواند در عین حال یادآور اطلاعات خاصی در ذهن افراد باشد.

دانشمندان آلمانی و امریکایی در پژوهشی مشترک دریافته‌اند که رنگ قرمز برروی عملکرد افراد به ویژه بر روی بازده افراد به هنگام ارائه آزمون تاثیر قابل توجهی می‌گذارد.

محققان دانشگاه مونیخ و روچستر در این پژوهش در زمینه تاثیر رنگ قرمز بر روی بازده هوشی افراد مطالعه کرده و دریافته‌اند که وجود حتی یک نقطه قرمز می‌تواند برر وی نتیجه آزمون افراد تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

اندرو الیوت، استاد روانشناسی در دانشگاه روچستر و سرپرست این تحقیقات در این باره اظهار داشت: محققان دریافته‌اند وقتی افراد حتی یک نور قرمز قبل از آغاز امتحان می‌بینند، در ذهن آنها اشتباه و خطا تداعی می‌شود و در نتیجه در آزمون ضعیف عمل می‌کنند.

وی گفت: ‌بدیهی است که رنگ قرمز ارزش زیبایی شناسی دارد اما می‌تواند در عین حال یادآور اطلاعات خاصی در ذهن افراد باشد.

نتایج این پژوهش در مجله روان‌شناسی تجربی بخش عمومی منتشر شده است.