رابطه قد و بدبینی

رابطه قد و بدبینی
نتایج تحقیقات نشان می دهد افراد کوتاه قد به زندگی بدبین تر هستند.

نتایج تحقیقات نشان می دهد افراد کوتاه قد به زندگی بدبین تر هستند.

به گزارش واحدمرکزی خبر از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، براساس بررسی هایی که در انگلیس بر روی چهل هزار انجام شده است افرادی که قدشان کوتاه هستند نگاهی ناسالم به زندگی دارند. زنان و مردان کوتاه قد درمقایسه با افرادی که قد طبیعی دارند با مشکلات جسمی و روحی و روانی بیشتری مواجه هستند. این افراد کوتاه قد بیش از دیگران با افسردگی دست و پنجه نرم می کنند.
مردان کوتاهتر از یکصد و شصت سانتی متر و زنان کوتاهتر از یکصد و پنجاه سانتی متر در مقایسه با دیگر از نظر جسمی در وضعیت بدتری قرار دارند. گویا قد افراد بر نوع نگاه انها به دنیا و نوع برخورد دیگران بر انها تاثیرگذار است.
مردان کوتاه قد در یافتن همسر مناسب برای خودشان نیز با مشکلاتی مواجه هستند که همین مساله نیز بر سلامت انها تاثیرگذار است.
البته باید توجه داشت طول عمر افراد کوتاه قد بیشتر از افراد بلند قد است.